Wat is de geldigheidsduur van een BHV-certificaat?

Het certificaat/diploma van de basisopleiding BHV en het herhalingscertificaat BHV hebben een geldigheidsduur van één jaar.

Het is mogelijk dat een kandidaat als gevolg van onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, niet in staat is binnen één jaar het herhalingscertificaat te behalen. In dit kader wordt een uitlooptermijn van drie maanden gehanteerd. Nadat deze termijn is verlopen vervalt de mogelijkheid tot het behalen van een herhalingscertificaat en zal de kandidaat dan opnieuw het certificaat / diploma van de basisopleiding bedrijfshulpverlening moeten behalen.

De regels over de herhalingscertificaten gelden voor zowel NIBHV gecertificeerde kandidaten als voor kandidaten die deze opleiding elders gevolgd hebben.