Wat is BHV

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen op een bedrijf, die de veiligheid of gezond van de werknemers en andere aanwezigen in gevaar brengen, zoals brand of een ongeval.

Bedrijfshulpverleners zijn gewone werknemers die zijn opgeleid tot gediplomeerd BHV’er. Zij weten wat ze moeten doen in geval van een calamiteit.

De bedrijfshulpverleners verzorgen een voorpostfunctie voor de externe hulpverlenersorganisatie (politie, brandweer, ambulance).

De bedrijfshulpverleners handelen na een calamiteit tot het moment dat de professionele hulpverlening deze taken kan overnemen.