Taken BHV-er

Bedrijfshulpverlening maakt deel uit van het werk. De BHV’er is een werknemer die gewoon aan het werk is, totdat hij een oproep krijgt omdat er een incident is.
De BHV’er verleent hulp aan alle personen in het bedrijf, niet alleen de werknemers.

De BHV’ers verlenen bijstand bij:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • het beperken en bestrijden van brand
  • het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf